Mobilna gastronomska blagajna

Majhna naprava, ki izpolnjuje vse funkcije na¹ih veèjih zmogljivosti, je oèitna kot mobilna blagajna. Zaradi velike velikosti in majhnosti je ta naprava popolnoma prenosljiva, tako da jo lahko vzamete na svoje najljub¹e kraje. Prenosne blagajne ne sprejemajo veliko stanovanj v kovèku, torbi ali aktovki. Uporabljajo se lahko pod kakr¹nimi koli pogoji in ne povzroèajo te¾av.Vsakdo, ki ¾eli mobilno posodo tega modela, lahko uporablja majhne blagajne. Zdravniki lahko tako svobodno usmerjajo svojo davèno blagajno med zdravni¹kimi uradi in jo ob prijavi opravijo s seboj. Na trenutnem trgu bodo uporabili veè podjetnikov, ki pogosto potujejo, imajo mobilna delovna mesta ali izvajajo spletno prodajo. Prav tako lahko u¾ivajo prednosti mobilne blagajne pravniki, ki imajo pogosto veliko strank v moèi drugih mest v mestu.

Gradnja prenosnih blagajnNova tehnologija podpira tudi udobje uporabnika, saj je oprema intuitivna in enostavna za uporabo kot pametni telefon ali mobilni telefon. Majhne dimenzije ne pomenijo, da so prenosne blagajne slab¹e kot standardne naprave te vrste. Njihova struktura sega v prisotnost zelo hitrega tiskalnega mehanizma. Lastnina iz ¹iroke baze podatkov, ki vkljuèuje dodajanje imen proizvodov in storitev, ter mo¾nost generiranja elektronske kopije raèuna.Prenosna fiskalna blagajna visokega razreda je zelo trpe¾na baterija, ki omogoèa veliko uporabo naprave. Veèinoma je kos pohi¹tva hkrati opremljen s posebno raèunalni¹ko programsko opremo, ki omogoèa hitro programiranje blagajne in spreminjanje nekaterih nastavitev. Prilagajanje mobilne blagajne individualnim nastavitvam je ena najpomembnej¹ih prednosti naprave.

Prenosna blagajna Novitus Nano ENajuèinkovitej¹i uèinki tega naèina so aktivna blagajna Novitus Nano E. Tako je jed osnovni model, opremljen z elektronsko kopijo raèuna. Lahka zasnova in majhne dimenzije bodo omogoèile, da bo lastnost Novitus Nano E prisiljena plavati in uspeh prodajne dejavnosti v prostoru, ki vas prisili, da se umaknete iz obièajne blagajne. Oprema je termièni mehanizem za tiskanje, alfanumerièni LCD zaslon z osvetlitvijo ozadja in kontaktno tipkovnico,Z inovativno tehnologijo, ki jo vsebuje Novitus Nano E, uporabnik upa, da bo brez te¾av programiral funkcijske tipke in pomoè pri drugih napravah. Naprava ima dva standardna komunikacijska vrata in je uporabna v razredu, ki je urejen v segmentu Bluetooth. Prenosno blagajno Novitus Nano E izberemo tudi s preprostim postopkom zamenjave papirja, z mo¾nostjo uporabe hitre prodajne ponudbe in enostavnega programiranja novih izdelkov.